Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 01/10/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
01/10/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της 4ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-09-27T12:12:41+00:00 Σεπτέμβριος 27th, 2018|
Επιστροφή