Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 01/02/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
01/02/2019 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια – εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο ( Αριθ. μελ. 56/2018).

 

2.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια – τοποθέτηση  υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων  ( Αριθ. μελ. 65/2018).

 

3.Έγκριση ή μη του 1ου & 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας   ( Αριθ. μελ. 80/2018).

 

4.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια – αναβάθμιση – εξοπλισμό παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων  ( Αριθ. μελ. 31/2018).

 

5.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών  ( Αριθ. μελ. 62/2018).

 

6.Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου και των Δημοτικών Κτιρίων .

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου επί ανακοπής Γιολδάση Κων/νου κατά Δήμου.

 

8.Διορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου επί ανακοπής της εταιρείας ‘’ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ  ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CANALE A.E.’’ κατά Δήμου.

 

9.Διορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου επί αίτησης Χρήστου Αντωνίου του Αγησιλάου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως απαλλοτριωμένων ακινήτων της υπ΄ αρίθ. 5/95 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου επί αίτησης Νικόλαου Ανδριανού του Δημητρίου και λοιπών δύο (2) περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως απαλλοτριωμένων ακινήτων της υπ΄ αρίθ. 5/2010 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

 

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Νικόλαου Κυριακάκη του Εμμανουήλ και λοιπών δύο (2)  κατά Δήμου.

 

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης ακυρώσεως Αικατερίνης Πέτρου κατά Δήμου.

 

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Ιωάννου Γκιόκα του Βασιλείου και λοιπών είκοσι δύο (22) δημοτικών υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)κατά Δήμου.

 

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Δημητρίου και Έλλης Ταμπόση κατά Δήμου.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-01-28T16:04:14+00:00 Ιανουάριος 28th, 2019|
Επιστροφή