Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου 28/09/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
28/09/2020 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 7:00μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, κεκλεισμένων των θυρών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

 

  1. Έγκριση της Μελέτης Σ.Α.Λ.Ε. του Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου.
  2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και του Δ.Ε.Π.ΑΝ. για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες», για τη πράξη με τίτλο » Σύνταξη μελετών και Κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση & ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων ασφαλείας Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου «

 

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-25T16:58:21+00:00 Σεπτέμβριος 25th, 2020|
Επιστροφή