Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου 11/10/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/10/2019 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16.
  2. Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
  3. Απόφαση για την Συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου–Περαχώρας ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής. 
  4. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 11/19 ΑΔΣ και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και της Δ.Ε.Π.ΑΝ. για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο « Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.»
  5. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, που εξυπηρετεί το Νομικό μας Πρόσωπο, ως πληρεξούσιων για συναλλαγές με τράπεζες, οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΤΑ., Δ.Ε.Η. και Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου, καθώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020.

 

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-10-09T00:02:48+00:00 Οκτώβριος 7th, 2019|
Επιστροφή