Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου 09/10/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/10/2020 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

αρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

 

  1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και του Δ.Ε.Π.ΑΝ. για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του άξονα προτεραιότητας «Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», για τη πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)»
  2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/16.
  3. Εξέταση αιτήματος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. για παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 
  4. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δ.Λ.Τ. Λ-Π με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων ή μη και χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε παραλιακούς χώρους αρμοδιότητας  του Δ.Λ.Τ. Λ-Π.

 

 

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-10-06T16:45:54+00:00 Οκτώβριος 6th, 2020|
Επιστροφή