Συνεδρίαση Κοινότητας Πισίων 7/11/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/11/2019 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Γνωμοδότηση περί  αναπροσαρμογής ή μη, τελών καθαριότητας  και φωτισμού για το έτος 2020 και   τροποποίηση ή  μη των αποφάσεων περί της μείωσης  τελών καθαριότητας και φωτισμού σε  ευπαθείς   ομάδες  Δήμου.
  2. Γνωμοδότηση περί  αναπροσαρμογής ή μη,  του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
  3. Γνωμοδότηση  περί κατάρτισης  Τεχνικού Προγράμματος  Εκτελεστέων Έργων( Τ.Π.Ε.Ε.), για  το έτος    2020.
  4. Επί αιτήματος   κ. Κίμωνα Σούτσου,  προέδρου Δ.Σ. του Ναυτικού  Ομίλου ΄΄ ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ ΄΄, περί     μετονομασίας  του λιμένα Μαυρολίμνης, της κοινότητας Πισίων.
  5. Επί   αιτήματος   κ. Αναστασίου  Οικονομοπούλου και  λοιπών οικιστών, περί   ηλεκτροδότησης της       οδού Ηπείρου στον Σχίνο, της  Κοινότητας Πισίων.


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-11-03T21:48:24+00:00 Νοέμβριος 1st, 2019|
Επιστροφή