Συνεδρίαση Κοινότητας Πισίων 03/11/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
03/11/2020 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α’), την 03η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση και Διατύπωση προτάσεων επί του Σχεδίου, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργω ( Τ.Π.Ε.Ε.) για το έτος 2021.
Παρακαλούμε όπως δεσμευτικά μέχρι την Δευτέρα 02.11.2020 να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-rnail ioannis.gkikas@loutraki.gr ή να καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου (Ιάσονος 1 – Δημαρχείο) τις προτάσεις σας επί του θέματος, προκειμένου να καταρτιστεί ο κατάλογος με τα έργα, ο οποίος και θα σας αποσταλεί την επομένη προς ψήφιση.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-11-01T21:14:04+00:00 Οκτώβριος 30th, 2020|
Επιστροφή