Συνεδρίαση Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας 01/09/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
01/09/2020 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η κα Παπαθανασίου Πετρούλα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 67Β  στο Λουτράκι.

2.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ¨ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ¨ στη θέση ¨ Κατουνίστρα ¨  Λουτρακίου.

3.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ¨ RENTRON  Α.Ε.Β.Ε.¨  στη θέση ¨ Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα ¨  Λουτρακίου.

4.Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’ΑΛΚΗ Α.Ε.’’ στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου.

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-03T11:46:29+00:00 Αύγουστος 28th, 2020|
Επιστροφή