Συνεδρίαση Κοινότητας Ισθμίας 7/11/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/11/2019 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. «Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2020.»
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
32/2019

Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2020

2019-11-25T21:20:11+00:00 Νοέμβριος 3rd, 2019|
Επιστροφή