Συνεδρίαση Κοινότητα Πισίων 25/08/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
25/08/2020 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την  25η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης)  για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης  προς  την ακτογραμμή της παραλίας Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου, 

             για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ.

 

  1. Περί τοποθέτησης κυρτού κάτοπτρου οδικής κυκλοφορίας, στον οικισμό Σχίνου.

 

  1. Περί συντήρησης, πλακόστρωτου τμήματος οδού και  υφιστάμενου υπαίθριου σταθερού τσιμεντένιου τραπεζό-

             παγκου,  καθώς και τοποθέτησης υπαίθριων σταθερών καθιστικών, στον οικισμό Πισίων.

 

  1. Επί του αριθμ. πρωτ. 13574/18.08.2020 αιτήματος  κου. Γκατζιώνη Ιωάννη του Νικολάου.

 

         Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποστολή στο e-mail: ioannis.gkikas@loutraki.gr  ή με τηλεομοιότυπο , με αποστολή στο fax: 2744062170,  για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
9/2020

Περί τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή της παραλίας Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου, για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

10/2020

Περί τοποθέτησης κυρτού κάτοπτρου οδικής κυκλοφορίας, στον οικισμό Σχίνου

11/2020

Περί συντήρησης, πλακόστρωτου τμήματος οδού και υφιστάμενου υπαίθριου σταθερού τσιμεντένιου τραπεζόπαγκου, καθώς και τοποθέτησης υπαίθριων σταθερών καθιστικών, στον οικισμό Πισίων

12/2020

Επί του αριθμ. πρωτ. 13574/18.08.2020 αιτήματος κου. Γκατζιώνη Ιωάννη του Νικολάου

2020-09-03T13:53:35+00:00 Αύγουστος 19th, 2020|
Επιστροφή