Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29/05/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
29/05/2023 09:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης
απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία,
στον Δήμο μας για το χρονικό διάστημα 2023-2025.
2. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων
επί της Π.Ε.Ο.Α.Κ. (Ο.Τ. 106) στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση της εταιρείας
"WHG KING MINOS ΜΑΕ" στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-05-26T02:31:38+00:00 Μάιος 23rd, 2023|
Επιστροφή