Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22/03/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
22/03/2021 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετεγκατάσταση σταθμού συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων.  Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-03-18T17:00:47+00:00 Μάρτιος 18th, 2021|
Επιστροφή