Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/03/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
17/03/2020 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Οβελιστήριο» στο Λουτράκι (κατόπιν ματαίωσης της από 12/03/2020 συνεδρίασης) 

 

  1. Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας  Κ.Υ.Ε. στο Λουτράκι, λόγω διακοπής εργασιών του στη Δ.Ο.Υ. (κατόπιν ματαίωσης της από 12/03/2020 συνεδρίασης) 

 

  1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας,  εντός της Πλ. Θησέως Αγ. Θεοδώρων.  

 

4.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2019.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού»

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-03-18T11:29:57+00:00 Μάρτιος 13th, 2020|
Επιστροφή