Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/11/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
13/11/2023 09:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 8 στο
Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος (Α.Ι.)
2.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ξενοφώντος 20Α στο
Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος (Π.Ι.)
3.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ξενοφώντος 11 στο
Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος (Α.Δ.)
4. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην UNITED FIBER M.A.E.
δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών FTTH (Fiber to the
home) στο Λουτράκι.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-11-10T09:00:37+00:00 Νοέμβριος 9th, 2023|
Επιστροφή