Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/01/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
13/01/2023 12:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
για το έργο "Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη Δημιουργία
του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου" στο Λουτράκι.
2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί τοποθέτησης ή μη πλαστικών οριοδεικτών
επί των οδών Σπυρογιαννάκη Μελέτη & Κολοκοτρώνη στο Λουτράκι.
3.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί χορήγησης ή μη άδειας διαμόρφωσης
ράμπας – πρόσβασης ΑμεΑ επί του πεζοδρομίου στην Λεωφ. Αθηνών 70 στο
Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
4.Έγκριση ή μη του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον
Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-01-13T15:52:48+00:00 Ιανουάριος 9th, 2023|
Επιστροφή