Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12/09/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
12/09/2023 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου
πόλεως Λουτρακίου (περιοχή Λειβαδάκι) με μερική άρση και επανεπιβολή στο Κ.Χ. 383.



Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-09-07T13:12:34+00:00 Σεπτέμβριος 6th, 2023|
Επιστροφή