Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09/07/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/07/2019 13:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί της οδού Καραντάνη 3 στο Λουτράκι, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PepsiCo ΗΒΗ Ε.Π.Ε.

 

2.Ανάκληση Διαπιστωτικής Πράξης μεταβίβασης εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Γ. Λέκκα 5 στο Λουτράκι. Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-07-07T16:57:03+00:00 Ιούλιος 5th, 2019|
Επιστροφή