Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07/11/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/11/2022 09:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας
"ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ Α.Ε." στη θέση "Γαλότα" της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
2. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας
"OMPHAX A.E." στη θέση "Μούλκι" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
3. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη από έγκριση εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία του κ. Λημνιώτη Κων/νου στη θέση
"Κοσιντάρα" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-11-08T11:22:51+00:00 Νοέμβριος 2nd, 2022|
Επιστροφή