Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07/02/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/02/2023 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί αυτεπάγγελτης μετατόπισης ή μη
περιπτέρου στο Λουτράκι για λόγους ασφάλειας κυκλοφορίας των πεζών.
2.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
το έτος 2022.
3.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης
τύπου "Δ" της εγκατάστασης "Μικτό πρατήριο καυσίμων και ενέργειας" της
ετταιρείας "AVIN OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." στο 71 ο χλμ. της πρώην
Π.Ε.Ο.Α.Κ. και νυν δημοτικής οδού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων.

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-02-09T13:06:35+00:00 Φεβρουάριος 3rd, 2023|
Επιστροφή