Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05/09/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
05/09/2018 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση,  κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου στον οικισμό «Καλαμάκι» της Δ.Κ. Ισθμίας, στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) και της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.».   

 

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν όψεως ακινήτου επί των οδών Περικλέους 14 & Καραϊσκάκη  στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

 

3.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν ακινήτου επί της οδού Ήρας 1  στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-09-09T21:39:46+00:00 Σεπτέμβριος 1st, 2018|
Επιστροφή