Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01/03/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
01/03/2019 11:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί  των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας έως και 31/12/2019.  
  2. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ξενοφώντος 13 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
  3. Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση κοπής δέντρων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λουτρακίου (Ο.Τ. 271 – 268 – 289 – 266 – 267).
  4. Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετατόπιση ηλεκτρονικής ενημερωτικής πινακίδας στο Λουτράκι.


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-02-26T11:08:48+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2019|
Επιστροφή