Συνεδρίαση ΔΟΚΟΠΑΠ 21/03/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
21/03/2018 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
5/2018

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2015

6/2018

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2016

2018-05-21T21:58:26+00:00 Μάρτιος 10th, 2018|
Επιστροφή