Συνεδρίαση ΔΚ Λουτρακίου – Περαχώρας 28/09/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
28/09/2021 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου για το έτος 2022.
  2. Ανάκληση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 67, στο Λουτράκι.
  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί o κ. ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου
    71Β΄, στο Λουτράκι.
  2. Γνωμοδότηση επί της απομάκρυνσης ηλεκτρικής παροχής από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο χώρο.
  3. Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας κατασκευής και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων και συναφών ειδών «HERONIA LIGHTING ΙΚΕ», στη θέση «Καρμπουνάρι» στο Λουτράκι.


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
22/2021

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου για το έτος 2022

2021-12-29T11:59:48+00:00 Σεπτέμβριος 24th, 2021|
Επιστροφή