Συνεδρίαση ΔΚ Ισθμίας 23/10/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
23/10/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. «Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων».
  2. «Εισήγηση περί μείωσης ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019».
  3. «Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ».
  4. «Εξέταση αιτημάτων Κατσαϊδώνη Ανδρέα».
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
25/2018

Εξέταση αιτημάτων Κατσαϊδώνη Ανδρέα

24/2018

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ

27/2018

Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου

23/2018

Εισήγηση περί μείωσης ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019

26/2018

Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής

2018-10-30T23:17:34+00:00 Οκτώβριος 17th, 2018|
Επιστροφή