Συνεδρίαση ΔΚ Ισθμίας 17/07/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
17/07/2018 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ. 2 του Β.Δ.465/70 ως ισχύει με το άρθρο 159 του Ν.4512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος  εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. 8 «Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74.155 αριστερά από Αθήνα προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής οικισμού Καλαμακίου (όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα σήμανσης), στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) αλλά και της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΊΛΗ Α.Ε.»
  2. Λήψη απόφασης-πρότασης σχετικά με σήμανση στην είσοδο-έξοδο του μίνι σόκερ στον οικισμό Κυρας Βρύση, λόγω επικινδυνόητας.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
15/2018

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατά παρέκκλιση των
διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ.2 του Β.Δ. 465/70 ως ισχύει με το
άρθρο 159 του Ν.4512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί
δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα
Π.Ε.Ο. 8 «Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74.155 αριστερά από Αθήνα
προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής
οικισμού Καλαμακίου (όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα
σήμανσης), στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) αλλά και της
υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
«ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.».

2018-07-18T13:30:51+00:00 Ιούλιος 11th, 2018|
Επιστροφή