Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π 7/11/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/11/2019 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Συγκρότηση   Διοικητικού Συμβουλίου    σε σώμα και ορισμός   υπευθύνων  εκπροσώπων του Νομικού Προσώπου.

2.Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής των αιτήσεων εγγραφής  νηπίων στους  Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου.

3.Συγκρότηση  Επιτροπής εκτίμησης,  για την αγορά, μίσθωση,   εκμίσθωση και  εκποίηση ακινήτων από το Νομικό Πρόσωπο, για το υπόλοιπο του έτους 2019.

4.Συγκρότηση  Επιτροπής διενέργειας   δημοπρασιών για την αγορά,   μίσθωση,  εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων από το Νομικό Πρόσωπο, για το υπόλοιπο του    έτους 2019.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-11-03T21:47:34+00:00 Νοέμβριος 1st, 2019|
Επιστροφή