Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/07/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
31/07/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Υποβολή αιτήματος για την υλοποίηση έργων και δράσεων στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 67/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
2.Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, για το χρονικό διάστημα 2023-2025.
3.Λήψη απόφασης για την αύξηση, πέραν του καθοριζόμενου μεγίστου αριθμού, των συνολικών ωρών ημερήσιας απασχόλησης και καθορισμό αυτών για τα προσλαμβανόμενα άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, προς κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας κατά το διδακτικό έτος 2023 – 2024.
4.’Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου μας και Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ισθμίων Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων». Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
5.’Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2023 (Β’ τρίμηνο).
6.Κατανομή ποσού #10.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη ειδικής εκλογικής αποζημίωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στις 21/05/2023.
7.Λήψη απόφασης περί καθορισμού ετήσιου αριθμού παραστάσεων, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας ‘ΈΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε.».
8.’Εγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας (οδός Αγίας Μαρίνας – οικισμός Αγ. Μαρίνα Ισθμίας).
9.’Εγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας (οδός Πλάτωνα – οικισμός Κυρά Βρύση Ισθμίας).
10.’Εγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας (Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου – οικισμός Κάβος Ισθμίας).
11.’Εγκριση ή μη (κατά παρέκκλιση) εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης εταιρείας κατασκευής πλαστικών ειδών συσκευασίας «NGP MUSTAD PACΚAGING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Γαλότα» της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
12.’Εγκριση 1° u Α.Π.Ε. του έργου »Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων».
13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου -Περαχώρας, για τα έτη 2001-2004, 2007 και 2008-2009.
14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη 2008-2011.
15.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη 2010-2011.
16.Απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΤΑΠ στη Δ. Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
17.Απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών από τέλη ύδρευσης στη Δ. Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Α.Δ.)
18.Απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών από τέλη ύδρευσης στην Κοινότητα Λουτρακίου -Περαχώρας (Π.Π.)Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-07-30T11:48:58+00:00 Ιούλιος 26th, 2023|
Επιστροφή