Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/03/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
30/03/2020 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εξέταση αιτήματος έντεκα (11) δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος: «Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο για τον τρόπο μετασχηματισμού και τις ενέργειες που έχει προβεί μέχρι σήμερα, εάν απαιτηθεί μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, ώστε ο Δήμος μας να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος.

 

2.Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

 

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019 (Δ’ τρίμηνο).

 

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (1η).

 

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (2η).

 

6.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου (εξ αναβολής).

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’. Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-03-20T10:19:25+00:00 Μάρτιος 20th, 2020|
Επιστροφή