Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/01/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
30/01/2023 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο "Παρεμβάσεις
Αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη Δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου" στο Λουτράκι.
2.Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στον Δήμο
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.
3.Τοποθέτηση ή μη πλαστικών οριοδεικτών επί των οδών
Σπυρογιαννάκη Μελέτη & Κολοκοτρώνη στο Λουτράκι.
4.Γνωμοδότηση επί της τοποθέτησης από την εταιρεία SINN POWER
GMBH Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.)
στους Αγίους Θεοδώρους.
5.Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη
ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. για την Πράξη "Παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Βελτίωση της παρεχόμενης Οδικής
Ασφάλειας" του Υπουργείου Εσωτερικών".

6.Συμμετοχή ή μη του Δήμου στο «δίκτυο» ελληνικών πόλεων που θα
εργαστούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας.
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας
για την Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μέχρι το
2030».
7.Αναπροσαρμογή της τιμής λίτρου γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου στα πλαίσια της υπ' αριθ. 14563/2022 Σύμβασης.
8.Χορήγηση ή μη στην HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε. δικαιωμάτων
διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών FTTH (Fiber to the home)
στο Λουτράκι.
9.Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης ΑμεΑ επί
του πεζοδρομίου στη Λεωφ. Αθηνών 70 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
10.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς για το έτος 2023.
11.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2023.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-01-26T13:34:04+00:00 Ιανουάριος 26th, 2023|
Επιστροφή