Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
30/01/2024 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου – Περαχώρας
– Αγίων Θεοδώρων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.
2.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας” και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του.
3.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”
και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του.
4.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων” και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του.
5.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας με τους αναπληρωτές τους στην
επιτροπή χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων ή μη & χορήγησης αδειών
εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σε παραλιακούς χώρους περιφέρειας
Δήμου μας.

6.Λήψη εκ νέου Απόφασης για εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ,
ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2024.
7.Λήψη εκ νέου Απόφασης για εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου – Περαχώρας» με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ,
καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2024.
8.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς για το έτος 2024.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-01-29T09:52:07+00:00 Ιανουάριος 26th, 2024|
Επιστροφή