Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/10/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
29/10/2020 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

2.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

 

3.Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (ΙΟΛΑΟΣ).

 

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

5.Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

 

6.Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

 

7.Απαλλαγή ή μη της εταιρείας «LIFE ECO SOLUTION I.K.E. (L.E.S. I.K.E.)» από την υποχρέωση κατασκευής εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις τής υπό ανέγερση νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης (κατηγορία Α’ πρωτογενούς τομέα) φερόμενης εκμετάλλευσής της, στη θέση «Κλείσιζα» της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων. 

 

8.Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. «MEΡIΜΝΑ».

 

9.Έγκριση κοπής δένδρων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αγ. Θεοδώρων (Ο.Τ. 34). 

 

10.Ανασυγκρότηση Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού.

 

11.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές του με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2021.

 

12.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. «MEΡIΜΝΑ» με Τράπεζες,                   Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ. καθώς και για τις ηλεκτρονικές                   συναλλαγές του,  για το έτος 2021.

 

13.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου                        για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-                       Περαχώρας» με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ                        καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2021.  

 

14.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’. Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-10-27T12:32:25+00:00 Οκτώβριος 23rd, 2020|
Επιστροφή