Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27/06/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
27/06/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για
το έτος 2023.
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2023 (Α΄ τρίμηνο).
3.Άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του
ρυμοτομικού σχεδίου Περαχώρας στο Ο.Τ. Γ81ΚΧ, επί ιδιοκτησίας Γεωργίου
Μαθά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4759/2020.
4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του
ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και
Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων” (ΜΕΡΙΜΝΑ).
5.Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 116/2023 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης
Επιτροπών παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών.
6.Συγκρότηση Επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων.
7.Χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίων σε πυλωτή ακινήτου
επί των οδών Π. Γιάτρισσας 17-19 και Υψηλάντου στο Λουτράκι, κατόπιν
αιτήματος.

8.Χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου
επί της οδού Ποσειδώνος 25 (Ο.Τ. 82) στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.
9.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας (πάροδος Βλάσση – περιοχή "Λειβαδάκι").
10.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
– Περαχώρας (περιοχή Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Προδρόμου – Λουτράκι).
11.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
– Περαχώρας (οδός Κρινών – περιοχή “Σκάρπα”).
12.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
– Περαχώρας (οδός Γερανείων – περιοχή “Καρμπουνάρι”).
13.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
– Περαχώρας (οδός Μαλαγαρίου – Περαχώρα).
14.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου
– Περαχώρας (οδός Παπαφλέσσα – οικισμός Αγ. Μαρίνας – Ίσθμια).
15.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ.
Θεοδώρων (οδός Μπουμπουλίνας – οικισμός Κόκκινη Σπηλιά).
16.Μετατόπιση στύλου και παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην
Περαχώρα για τη δημιουργία νέου κόμβου.
17.Έγκριση ή μη (2 ης ) παράτασης της υπ’ αριθ. 12998/19-07-2022
Σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Μεταφορά στερεών αποβλήτων
στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου” (αρ. μελ. 9/2022).
18.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
‘’Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με τον μελλοντικό χώρο
του Μουσείου της Περαχώρας’’ (αριθ. μελ. 35/2021).
19.Έγκριση ή μη 1 ου Α.Π.Ε. του έργου “Διαμόρφωση αύλειου χώρου
Γυμνασίου και Δημοτικού Ισθμίας” (αρ. μελ. 40/2022).
20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ
ετών 2019-2020 και συμπληρωματικών έτους 2018 (Β.Β.)
21.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ
ετών 2019-2020 και συμπληρωματικών έτους 2018 (Μ.Β.)
22.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ
ετών 2019-2020 και συμπληρωματικών έτους 2018 και επαναβεβαίωσή της
(C.R.AC.G.)
23.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ
ετών 2019-2020 και συμπληρωματικών έτους 2018 και επαναβεβαίωσή της
(AU. ATEE).
24.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων
ΚΟΚ παρελθόντων οικονομικών ετών και επαναβεβαίωσή τους (ΠΡ. A.E.).

25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2015, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Γρ.Ε.)
26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2020, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Γ.Ι.)
27.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2021, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Τσ.Γ.)
28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2021, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Μ.Ν.)
29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2021, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α.)
30.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2021, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Λ.Μ.)
31.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2021, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Ευ.Π.)
32.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2022, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Α.)
33.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2022, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Π.Δ.)
34.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, ετών 2019-2022, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Τσ.Ο.)
35.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, ετών 2019-2022, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Ζ.Κ.)
36.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, ετών 2019-2022 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Στ. Α.)
37.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, ετών 2021-2022, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Λ-Τσ. Α.)
38.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, ετών 2019-2022, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας και
επαναβεβαίωσή τους (Μ.Μ.).
39.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2023, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Γκ. Μ.)
40.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δικαιώματος
παραχώρησης τάφου 4ετούς ταφής, έτους 2019, στη Δ.Κ. Λουτρακίου –
Περαχώρας (Ν.Ι.)
41.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου ετών 2019-2020 στη Δ.Κ. Πισίων (Π.Γ.).

42.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
νεκροταφείου, έτους 2021, στη Δ.Κ. Πισίων (Σ.Α.).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-06-26T12:40:16+00:00 Ιούνιος 22nd, 2023|
Επιστροφή