Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/09/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
24/09/2018 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 (Β’ τρίμηνο).

 

2.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που αφορά «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

 

3.Αποδοχή  ένταξης της  Πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική  γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων» στη Δράση 4.3.4 του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». Ορισμός υπευθύνου και Υπόλογου Διαχειριστή της.

 

4.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων που αφορούν την ιδιοκτησία (14) της 1/2008 Πράξης Αναλογισμού στους Αγ. Θεοδώρους (μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93), δυνάμει της αριθμ. 59/2013 Απόφασης Μ.Π.Δ.

 

5.Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της «Μάχης της Περαχώρας».

 

6.Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 

7.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

8.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

9.Χορήγηση στη «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ» άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών στο Λουτράκι, διάρκειας πέντε ετών.

 

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος χρήσης και τελών καθαριότητας νέου Κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων & επαναβεβαίωσή τους.

 

11.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ και επαναβεβαίωσή της.

 

12.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Οκτωβρίου 2018).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
250/2018

Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της «Μάχης της Περαχώρας»

247/2018

΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
που αφορά ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφι-
κές εκμεταλλεύσεις.

2018-09-22T11:30:01+00:00 Σεπτέμβριος 20th, 2018|
Επιστροφή