Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/07/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
23/07/2020 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α’ Φάση)».

 

2.Γνωμοδότηση επί των προδιαγραφών των πρόχειρων κατασκευών στην Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτη.

 

3.Έγκριση της μελέτης «Αισθητική αναβάθμιση & ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη». 

 

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

5.Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-07-20T12:47:55+00:00 Ιούλιος 17th, 2020|
Επιστροφή