Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/06/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
23/06/2023 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση (6 ης ) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους,Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-06-26T12:37:54+00:00 Ιούνιος 23rd, 2023|
Επιστροφή