Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 21/07/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
21/07/2020 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η  Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., σε τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

 

2.Αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.

 

3.Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων» κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.

 

4.Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας κας Κόντη Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.

 

5.Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων κατοίκων Δήμου μας για οικονομική ενίσχυση, κας ΚΟΝΤΗ Κασσιανής, κατόπιν παραίτησης.

 

6.Λήψη Απόφασης για:

1α) Καθορισμό αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν σε ανέργους για παρασκευή & διάθεση πρόχειρων γευμάτων

1β) Καθορισμό αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα χορηγηθούν σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.

2) Προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων & έκτασης αυτών για την άσκηση των ανωτέρω υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.

3) Προσδιορισμό χρονικής διάρκειας για την άσκηση τους.

4) Καθορισμό ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση. 

 

7.Έγκριση ή μη συνεργασίας του Δήμου με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΠΟΡΟΥΜΕ SAVING FOOD-SAVING LIVES» στα πλαίσια του Προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια – Covid -19».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-07-20T12:44:25+00:00 Ιούλιος 17th, 2020|
Επιστροφή