Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 21/09/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
21/09/2021 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Λήψη απόφασης επί της στάσης που θα τηρήσει ο Δήμος επί της αίτησης υπαγωγής της Κ/ΞΙΑΣ ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  Α.Ε. ΟΤΑ  –  ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ  ΟΤΕΛ  ΛΟΥΤΡΑΚΙ  ΚΑΖΙΝΟ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’’ στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα.

 

2.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου για τη στέγαση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου Αγίων Θεοδώρων.

 

3.Έγκριση (4ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

 

4.Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. «MEΡIΜΝΑ».

 

5.Κατανομή ποσού #60.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή 2021). 

 

6.Αποδοχή φοιτήτριας Δάνη Ηρωδιάδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο μας.

 

7.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 64/2019 Α.Δ.Σ. περί παροχής κοινωφελούς εργασίας.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-09-20T09:53:10+00:00 Σεπτέμβριος 17th, 2021|
Επιστροφή