Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/4/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/04/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση (3 ης ) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.
2.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις (Βιοτεχνία κατασκευής πλαστικών προϊόντων) της εταιρείας
"RABBITPLAST" στην περιοχή "Άνω Καρμπουνάρι" της Δημοτικής
Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
3.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας "ΑΝΑΣΤ.
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ – ΒΛΑΣ. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε." στην περιοχή "Άσπρα Χώματα"
της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
4.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. και
Δ.Τ. προηγούμενων οικονομικών ετών στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου –
Περαχώρας.
5.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π.
προηγούμενων οικονομικών ετών στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου –
Περαχώρας και επαναβεβαίωσή τους.

6. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο Τ.Α.Π. για τα έτη
2017-2019 στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας και
επαναβεβαίωσή τους.
7. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Τ.Α.Π.
και Δ.Φ. για το χρονικό διάστημα 21/01/2016-29/11/2016 στη Δημοτική
Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.
8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Τ.Α.Π.
και Δ.Φ. για το χρονικό διάστημα 07/10/2016-23/02/2017 στη Δημοτική
Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.
9. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Τ.Α.Π.
και Δ.Φ. για το χρονικό διάστημα 04/11/2014-01/06/2017 στη Δημοτική
Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.
10.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων
Κ.Ο.Κ. ετών 2006-2010.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-04-18T22:09:48+00:00 Απρίλιος 13th, 2023|
Επιστροφή