Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/12/2022 19:30

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/12/2022 19:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2023.
2.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής
πολιτικής έτους 2023 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
3.Κατανομή ποσού #31.250,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2022) για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης
των Σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική κατανομή έτους 2022).
4..Κατανομή ποσού #62.500,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2022) στις
Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των
Σχολείων του Δήμου (Δ' κατανομή 2022).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-12-15T16:06:43+00:00 Δεκέμβριος 15th, 2022|
Επιστροφή