Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/05/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/05/2022 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Γνωμοδότηση επί της Β1 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.) Αγίων Θεοδώρων.
2.Λήψη Απόφασης περί επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
στο Ο.Τ. 222 ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου (περιοχή Λειβαδάκι) επί της
ιδιοκτησίας Ελένης Τσιγαρίδα ή τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και μερικής επανεπιβολής αυτής.
3.Μετατροπή του εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγίων
Θεοδώρων σε μόνιμο Κλιμάκιο.
4.Κατανομή ποσού #30.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2022) για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική κατανομή έτους 2022).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-05-18T15:12:08+00:00 Μάιος 13th, 2022|
Επιστροφή