Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/02/2024

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/02/2024 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. Δήμου μας “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ.)”.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2023 (Δ’ τρίμηνο).

3.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2024 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

4.Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής υδροδικτύου στην περιοχή “Πανόραμα – Άγιος Χαράλαμπος” της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων. 

5.Χωροθέτηση επιπλέον κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στον Δήμο μας.

6.Συγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για τη δημοτική περίοδο 2024 – 2028.

7.Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού, για τη δημοτική περίοδο 2024 – 2028.

8.Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως διαχειριστή της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος για τη δημοτική περίοδο 2024 – 2028.  

9.Ορισμός τεσσάρων (4) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου για τη δημοτική περίοδο 2024 – 2028.

10.Ορισμός εκπροσώπων Δήμου με τους αναπληρωτές τους στα                      Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλια Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων περιοχής Δήμου μας (έως 31-12-2028).  

11.Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.

12.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός  των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2024.

13.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης νερού εντός  των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2024.

14.Έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων’’ (ΜΕΡΙΜΝΑ).

15.Έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων’’ (ΜΕΡΙΜΝΑ).

16.Έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων’’ (ΜΕΡΙΜΝΑ).

17.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2023, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων’’ (ΜΕΡΙΜΝΑ).

18.Κατανομή ποσού #64.080,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2024) στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή 2024).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-02-18T22:51:20+00:00 Φεβρουάριος 15th, 2024|
Επιστροφή