Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/01/2024

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
19/01/2024 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους
2024.
2.Εκλογή δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου μας με τους
αναπληρωτές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου
ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.
3.Εκλογή δύο (2) αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου μας στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του
Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ”, για τη δημοτική περίοδο 2024-
2028.
4.Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή
του στη Γενική Συνέλευση καθώς κι ενός (1) αιρετού εκπροσώπου με τον
αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού
“ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.-Α. Ο.Τ.Α.”, για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.
5.Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή
του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “Αναπτυξιακή Βορείου
Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ)”,
για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

6.Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και
τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, για το χρονικό διάστημα έως
και 29/06/2024.
7.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 123/2021 Α.Δ.Σ. αναφορικά με
εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις
συναλλαγές του με την Τράπεζα της Ελλάδος.
8.Έγκριση ή μη ενιαίας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας “BEGA PLAST ΑΕΒΕ” στη θέση “ΦΩΤΟ” Κυρα-
Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-01-16T11:59:02+00:00 Ιανουάριος 15th, 2024|
Επιστροφή