Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/11/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
16/11/2022 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Λήψη ή μη απόφασης, για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου από
την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου
απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του σχετικού δελτίου τύπου του
ΠΑΚΟΕ, αναφορικά με το νερό του Λουτρακίου.
2.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού ακινήτου στην εταιρεία
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ για τη δημιουργία εργοταξιακού χώρου στα πλαίσια
εκτέλεσης του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής
Λουτρακίου.
3.Κατανομή ποσού #5.000,00# € από Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου για την
ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας.
4.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας
"ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ Α.Ε." στη θέση "Γαλότα" της Κοινότητας Λουτρακίου –
Περαχώρας.

5.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας "OMPHAX
A.E." στη θέση "Μούλκι" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
6.Απαλλαγή ή μη από έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία του κ. Λημνιώτη Κων/νου στη θέση
"Κοσιντάρα" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
7.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2022 (Γ΄ τρίμηνο).
8.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
συναλλαγές του με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς
και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2023.
9.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
τις συναλλαγές του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’ με Τράπεζες,
Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές του, για το έτος 2023.
10.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
για τις συναλλαγές του νπδδ ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας’’ με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και
για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2023.
11.Λήψη απόφασης προκειμένου να τοποθετηθεί μνημείο στην
τριγωνική πλατεία στην είσοδο της Περαχώρας, που φιλοτεχνήθηκε από
καλλιτέχνη, ο οποίος κατάγεται από το χωριό μας και εμπνεύστηκε το έργο
από την μάχη της Περαχώρας , που γιορτάζουμε κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο.
12.Λήψη απόφασης προκειμένου να καθοριστούν θέσεις στάθμευσης
για ΑΜΕΑ για την διευκόλυνση των επισκέψεών τους σε Υπηρεσίες και άλλα
σημεία στην πόλη του Λουτρακίου, καθώς και εγκαταστάσεις που θα
διευκολύνουν την πρόσβασή τους στη θάλασσα για κολύμβηση. Επίσης
πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα επέκτασης των ειδικών διαδρομών για
τους τυφλούς , που ναι μεν υπάρχουν κάποιοι αλλά είναι εντελώς ανεπαρκείς
και τοποθετημένοι άστοχα.
13.Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με μονάδα
κομποστοποίησης απορριμμάτων, που εδρεύει στο Χιλιομόδι και δέχεται τα
απορρίμματα σε συμφέρουσα για τον Δήμο τιμή. Η οικονομία που θα
προκύψει δεν είναι αμελητέα και επιπλέον η μονάδα ανήκει σε συντοπίτη μας.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-11-14T12:18:44+00:00 Νοέμβριος 14th, 2022|
Επιστροφή