Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/07/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
16/07/2018 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 & εφεξής.
 2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών (1ος και 2ος τμηματικοί προϋπολογισμοί της 58/2017 μελέτης).
 3. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας».
 4. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: ‘’Κατασκευή πλατείας     Παυσανία στο Σχοίνο’’.
 5. Λήψη Απόφασης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι.
 6. Μετατόπιση ή μη ρολογιού – καθιστικού ευρισκομένου στο Λουτράκι.
 7. Διαγραφή ή μη απαιτήσεων κατά του Δήμου, λόγω παραγραφής τους.
 8. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 9. Κατανομή ποσού #23.805,00#€ (11η  δόση έτους  2014), #23.805,00#€ (1η δόση έτους 2015) &  #12.390,00# € (μερικό ποσό 2ης  δόσης έτους 2015), από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 10. Κατανομή ποσού #7.192,00#€ από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων» ( μερικό υπόλοιπο 3ης δόσης  έτους 2011).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.
 12. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2018 – 2020 (από 1/9/2018 έως και 31/8/2020).
 13. Χορήγηση ή μη στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας.
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου» (αρ. μελ 1/2013).
 15. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, έτους 2017, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
 16. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων & επαναβεβαίωσή τους.
 17. Λήψη καταρχήν απόφασης περί ονοματοδοσίας οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας.
 18. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Αυγούστου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

 

 

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
184/2018

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 & εφεξής

188/2018

Λήψη Απόφασης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι.

189/2018

Μετατόπιση ή μη ρολογιού – καθιστικού ευρισκομένου στο Λουτράκι.

201/2018

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Αυγούστου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

195/2018

Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2018 – 2020 (από 1/9/2018 έως και 31/8/2020)

192/2018

Κατανομή ποσού 23.805,00 € (11η δόση έτους 2014), 23.805,00 € (1η δόση έτους 2015) & 12.390,00 € (μερικό ποσό 2ης δόσης έτους 2015), από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

200/2018

Λήψη καταρχήν απόφασης περί ονοματοδοσίας οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας

186/2018

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας».

2018-07-13T18:56:42+00:00 Ιούλιος 12th, 2018|
Επιστροφή