Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/04/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
16/04/2019 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Συζήτηση επί αιτήματος πολιτών.

 

2.Περί αναγκαιότητας ή μη παράτασης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 8/2018 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

 

3.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2019. Εξειδίκευση πιστώσεων.

 

4.Λήψη Απόφασης για εκποίηση ακινήτων Δήμου.

 

5.Λήψη απόφασης για εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον Δήμο μας.

 

6.Έγκριση αποζημίωσης ακινήτου λόγω επίταξής του, στα πλαίσια της πλήρους διάνοιξης της Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

7.Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του Δήμου μας.

 

8.Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων..

 

9.Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων.

 

10.Κατανομή ποσού #66.482,90#€ από ΚΑΠ 2015 (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 

11.Λήψη καταρχήν Απόφασης για ονομασία οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας.

 

12.Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2019.

 

13.Γνωμοδότηση  για τη δημιουργία τμημάτων ένταξης σε σχολεία του Δήμου μας.

 

14.Υπογραφή Συμβάσεων με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. για τη χρήση τερματικών αποδοχής πληρωμών (P.O.S.) και υπηρεσιών τύπου web-banking, καθώς και τη χρήση διατραπεζικών υπηρεσιών του συστήματος ΔΙΑΣ.

 

15.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π. «MERIMNA» με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του,  για το έτος 2019.

 

16.Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

 

17.Συμπλήρωση της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών έτους 2019.

 

18.Συμπλήρωση της Επιτροπής παραλαβής Συμβάσεων υπηρεσιών έτους 2019.

 

19.Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής των υποέργων 1, 2, 3 και 4 που αφορούν προμήθειες της Πράξης  «Δράσεις αναβάθμισης των αύλειων χώρων των σχολείων και υποστήριξης των ΑμεΑ» (Φιλόδημος).

 

20.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας. Εξειδίκευση πιστώσεων.

 

21.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Εξειδίκευση πιστώσεων.

 

22.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

 

23.Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων.

 

24.Χορήγηση ή μη στην ΠΟΥΛΟΥ Παναγιού άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας στην Πλ. Θησέως (μεταξύ των Ο.Τ. 90-92) στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

 

25.Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου – Περαχώρας (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη Πόλεως Λουτρακίου».

 

26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη 2005 – 2016 και επαναβεβαίωσή τους.

 

27.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικών τελών για το έτος 2017.

 

28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2004 – 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2004 – 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

30.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για το έτος 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

31.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Απριλίου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-04-15T17:32:57+00:00 Απρίλιος 12th, 2019|
Επιστροφή