Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/04/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
16/04/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (Δ’ τρίμηνο).

 

2.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων.

 

3.Γνωμοδότηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού & θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου ‘’Διαμόρφωση ράμπας ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών’’ στη θέση «Καλαμάκι» της Δ.Κ. Ισθμίας.

 

4.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄.

 

5.Έγκριση  μερικής (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄.

 

6.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας με τίτλο ΄΄Ανάληψη διαδικασιών για την υλοποίηση σύναψης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουομένων από το φαινόμενο των μεδουσών. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

 

7.Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ΄΄Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

 

8.Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ΄΄Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου  – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

 

9.Λήψη καταρχήν Απόφασης για μετονομασία οδού στη Δ.Κ. Ισθμίας.

 

10.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2017.

 

11.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι.

 

12.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

  1. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων Δήμου μας για συμμετοχή στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) στην πόλη Αζερμπαϊτζάν (30/5 – 2/6/2018). Έγκριση δαπανών. Διάθεση πίστωσης.

 

14.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας.

 

15.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών χρήσης και καθαριότητας νέου Κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, έτους 2016, και επαναβεβαίωση αυτής.

 

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ετών 2000 – 2008 & 2011 – 2016.

 

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας & στην Τ.Κ. Πισίων, ετών 2015 – 2016.

 

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων.

 

20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης Α’ τετραμήνου 2013 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
86/2018

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας

87/2018

Έγκριση μερικής (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας».

88/2018

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας με τίτλο «Ανάληψη διαδικασιών για την υλοποίηση σύναψης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουομένω

93/2018

Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι

94/2018

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016

96/2018

Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας.

102/2018

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης Α’ τετραμήνου 2013 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

2018-06-24T20:03:59+00:00 Απρίλιος 12th, 2018|
Επιστροφή