Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15/01/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
15/01/2021 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της                          ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» την                           18η Ιανουαρίου 2021, στα παρακάτω θέματα:

  1. Να οριστεί δικηγόρος προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η Τουριστική βρέθηκε ως τρίτη συναιτούσα στην πρώτη αίτηση της Κοινοπραξίας στο Πρωτοδικείο Κορίνθου για την υπαγωγή της στο 106Α.
  2. Να μας γνωστοποιηθεί από την Κοινοπραξία το δικόγραφο για την ένταξη στο 106Α και να μας γνωστοποιηθούν οι λόγοι που απεσύρθη. Εφόσον είμαστε μέλος της Κοινοπραξίας έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε.
  3. Δεν έχουμε ακόμη ανταποκριθεί στην πρόσκληση του ομίλου Comer προκειμένου να υπολογίσουμε τις οφειλές ή τις απαιτήσεις μεταξύ της Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε. και του ομίλου, όπως από πολύ καιρό πριν μας είχε ζητήσει ο εκπρόσωπος του ομίλου.
  4. Να απαιτήσουμε να μας γνωστοποιήσει η Κοινοπραξία όλες τις μέχρι σήμερα οφειλές της.
  5. Να απαιτήσουμε να μας γίνουν γνωστοί οι όροι της αγοράς των δανείων της Τραπέζης Πειραιώς από τον όμιλο Comer άμεσα.
  6. Να αποφασίσουμε τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν δύναται ή όχι να τροποποιηθεί ή μετασχηματιστεί η Κοινοπραξία μεταξύ Club Hotel Casino Loutraki s.a. & Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε, εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί, ακόμα, οι συμβατικές προς την Πολιτεία υποχρεώσεις της πρώτης.
  7. Να διοριστεί δικηγόρος από πλευράς Δήμου για την ανάληψη όλων των προβλεπόμενων εκ του νόμου ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατά υπευθύνων – υπόχρεων αναφορικά με την αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους προς την Κοινοπραξία.
  8. Λήψη Απόφασης ή μη για την αποστολή πρότασης στην Club Hotel Casino Loutraki s.a σχετικά με τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.

 

2.Λήψη Απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αγίων Θεοδώρων και των πυροσβεστικών μέσων του Δήμου.

 

3.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις με χρήση «Σταθμός αυτοκινήτων – χώρος αποθήκευσης & διανομής» της ατομικής επιχείρησης οδικών μεταφορών του κ. ΔΑΝΙΗΛ Αναστάσιου στην περιοχή «Παλαιά Στρατώνα» Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

 

4.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλινων επίπλων) της εταιρείας Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. στην περιοχή «Φώτω» Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

 

5.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις χώρου αποθήκευσης θειαφιού της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στην περιοχή «Σουσάκι» της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

 

6.Έγκριση κοπής δέντρων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Λουτρακίου, επί της οδού Λεωνίδα 5.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764

/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-01-13T12:46:17+00:00 Ιανουάριος 12th, 2021|
Επιστροφή