Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14/12/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
14/12/2022 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου,
έτους 2023.
2.Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.
κατόπιν των υπ' αριθ. 43/2022 και 44/2022 Αποφάσεων Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου.
3.Έγκριση (11 ης ) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.
4.Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2022 του ν.π.δ.δ. "Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας".
5.Λήψη Απόφασης για εκποίηση ή μη εγκαταλελειμμένων οχημάτων
στον Δήμο μας.
6.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη χώρου εντός του
"Αλεξάνδρειου" Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου για χρήση κυλικείου.
7.Λήψη Απόφασης περί του τρόπου καταβολής αποζημίωσης υπέρ της
Ευαγγελίας Λώλου, κατόπιν επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί
ιδιοκτησίας της στην οδό Ιβύκου (έμπροσθεν Ο.Τ. 121-122) στο Λουτράκι.

8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων".
9.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων".Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-12-11T23:02:42+00:00 Δεκέμβριος 9th, 2022|
Επιστροφή