Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12/11/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
12/11/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στη  Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α., όποτε αυτή λάβει χώρα, στο παρακάτω θέμα:

  • Έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού της Κ/ξίας «Τουριστική  Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.) – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. & ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» της 31ης Αυγούστου 2018.

 

2.Απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή “Άσπρα Χώματα” Λουτρακίου.

 

3.Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 και εφεξής.

 

4.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής.

 

5.Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 και εφεξής.

 

6.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης  για το έτος 2019 και εφεξής.

 

7.Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών νεκροταφείου για το έτος 2019 και εφεξής.

 

8.Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων  για το έτος 2019 και εφεξής .

9.Γνωμοδότηση για άρση ή μη απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Θώδη Κων/νου στα Ο.Τ. 346-387-388 & Κ.Χ. ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου (περιοχή «Λειβαδάκι»).

 

10.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

11.Αποδοχή ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων». Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

 

12.Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζοδρόμων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και των όρων της χρηματοδότησής της. Ορισμός υπεύθυνου & υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

 

13.Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση διαμόρφωσης δημοτικού πάρκου στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και των όρων της χρηματοδότησής της. Ορισμός υπεύθυνου & υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

 

14.Αποδοχή ποσού #95.220,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2018) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (9η, 10η, 11η & 12η  κατανομές 2018).

 

15.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων»

16.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

17.Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Κ. Ισθμίας..

 

18.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

19.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

20.Χορήγηση ή μη στην κα ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Παρασκευή άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν του υπό ίδρυση εργαστηρίου της, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Κυρα – Βρύση Ισθμίας.

 

21.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αυστρία, το χρονικό διάστημα 19-21/11/2018, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για τα Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας έτους 2018.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
307/2018

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής.

308/2018

Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 και εφεξής.

309/2018

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019 και εφεξής

319/2018

Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

323/2018

Χορήγηση ή μη στην κα Παπαθεοδώρου Παρασκευή άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν του υπό ίδρυση εργαστηρίου της, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Κυρα – Βρύση Ισθμίας.

313/2018

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

318/2018

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων»

2018-11-08T14:11:31+00:00 Νοέμβριος 8th, 2018|
Επιστροφή