Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 11/06/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/06/2021 19:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Αποδοχή ή μη της καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας MOTOΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή. 

 

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021 (Α’ τρίμηνο).

 

3.Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

 

4.Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

 

5.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία), έτους 2021, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας».

 

6.Κατανομή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

 

7.Κατανομή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή 2021).

 

8.Χορήγηση ή μη στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.

 

9.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Κούκη Ολύμπιο άδειας πώλησης νερού (με το  υπ’ αριθμ. ΒΙΖ 6580 βυτιοφόρο) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.

 

10.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.  

 

11.Χορήγηση ή μη στην Βαρελά Γλυκερία άδειας άρδευσης κτήματός της στην περιοχή «Σέλκι» Περαχώρας. 

 

12.Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός της Πλ. Εθνικής Αντίστασης (Ο.Τ. 11) στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους          τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

 

13.Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

 

14.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (οικισμός Μακρυλόι).

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-06-07T15:52:09+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή